KRKONOŠE SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO STŘEDNÍ MORAVA JIŽNÍ MORAVA VYSOČINA VÝCHODNÍ ČECHY ČESKÝ RÁJ ČESKÝ SEVER SEVEROZÁPADNÍ ČECHY ZÁPADOČESKÉ LÁZNĚ PLZEŇSKO ŠUMAVA JIŽNÍ ČECHY PRAHA OKOLÍ PRAHY PO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY
PLZEŇSKO
  Dopravní přístupnost
Informační centra
Města a obce
Osobnosti a rodáci
Destinační management
 
Příroda a její ochrana
  Chráněná krajinná území
Přírodní zajímavosti
Jeskyně a propasti
Vrcholy, hřebeny, sedla
Fauna a flora
Naučné stezky
 
Kultura, zábava, sport
  Kultura a zábava
Sport a relaxace
Zimní sporty
Katalog KUDY Z NUDY
Aktivní dovolená
 
Památky a zajímavosti
  Památky a architektura
Církevní památky
Hrady a zámky
 
Turistika a volný čas
  Agroturistika
Pěší turistika
Cykloturistka
Vodní turistika a sporty
Vinařská turistika
 
Lázeňství
  Lázeňská zařízení
Lázeňské domy a sanatoria
Lázeňská procedura
Přírodní léčivé zdroje
 
Kongresová turistika
  Výstavy a výstaviště
Kongresová centra
Výstavnictví a propagace
 
Ubytování a stravování
  Autokemp, kemp, tábořiště
Hotely, penziony
Chaty a chalupy
Rekreační areály
Další ubytování
Restaurace
Příjemné posezení
Gastronomické speciality
 
Království perníku

Základní a mateřská škola Bělotín [ Základní škola ]

Základní škola a Mateřská škola Bělotín je příspěvkovou organizací obce Bělotín.

Oficiální název: Základní škola a Mateřská škola Bělotín, příspěvková organizace

IČ:  71003827

Jejími organizačními součástmi jsou:
- Základní škola Bělotín
- Mateřská škola Bělotín

- Mateřská škola Polom
- Školní jídelna Bělotín
- Školní družina BělotínDŮLEŽITÉ KONTAKTY:


Základní škola581 612 100, 581 030 001 e-mail podatelna@zsbelotin.cz
Školní družinahttp://druzina.zsbelotin.cz

Školní jídelnaBlanka Horníkovátel:581 030 015


ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ

Typ školy: Základní škola s I. a II. stupněm (1.- 9. ročník)

Kapacita:
Základní škola - dle zařazení do sítě škol - 250 žáků
Školní družina - dle zařazení do sítě škol - 50 žáků
Mateřská škola - dle zařazení do sítě škol - 75 dětí
Školní jídelna ZŠ Bělotín - dle zařazení do sítě škol - 280 strávníků
Školní jídelna MŠ Polom - dle zařazení do sítě škol - 30 strávníků

Zaměření: Všeobecné

Zájmové činnosti:
Cca 13 kroužků a nepovinných předmětů, vzdělávacího, výtvarného a sportovního charakteru

Mimoškolní aktivity:
Lyžařský výcvikový kurz, exkurze a výlety, kurzy plavání - v zařízeních splňujících předepsané hygienické normy

Ostatní aktivity:
- ŠJ zajišťuje stravování mimoškolních strávníků
- Využití tělocvičny a venkovního hřiště


REŽIM DNE

Celkový provoz:

Po-Pá od 6.30 - 21.00

Organizace ŠD:
Ranní provoz - přijíždějící žáci z Nejdku od 7.15 do 7.30, odpolední pak od 11:20 do 16:00

Organizace výuky:
- Vyučování začíná v 7.50.
- Poslední osmá vyučovací hodina končí v 14:40.
- Vyučovací hodina trvá 45 minut.

Žáci prvního ročníku mají v jednom sledu nejvýše čtyři vyučovací hodiny, ve druhém až čtvrtém ročníku pět vyučovacích hodin, v pátém až devátém ročníku šest vyučovacích hodin.

Žáci 5. ročníku mohou mít v jednom dni nejvýše šest vyučovacích hodin. Žáci 6. - 9. nejvýše sedm vyučovacích hodin. Jednou týdně mohou mít třídy 5. - 9. ročníku zvýšen denní počet hodin o jednu hodinu předmětu s převahou výchovného zaměření.

Výuka probíhá standardně v kmenových třídách a odborných učebnách (tělocvična, dílny, učebna F a CH, učebna HV, učebna I, jazyková učebna, školní kuchyňka). Dle povětrnostních podmínek probíhá výuka na školním hřišti.

Zejména na prvním stupni jsou do výuky zařazeny relaxační chvilky.

Přestávky:
- Přestávky jsou pětiminutové (výjimka MŠMT z důvodu dopravní obslužnosti), po druhé vyučovací hodině je přestávka v trvání 20 minut.
- Velkou přestávku mohou žáci trávit na jaře a v létě v případě příznivého počasí ve venkovním prostoru před školou.
- Přestávka mezi dopolední a odpolední částí vyučování trvá 55 minut (výjimka MŠMT z důvodu dopravní obslužnosti).

Pracovní vyučování:
Pracovní vyučování bývá v délce jedné vyučovací hodiny na prvním stupni. Na druhém stupni probíhá vyučování v dvouhodinových blocích co 14 dní s možností přestávky. Pro práce v dílnách je předepsána pracovní obuv a oblečení. Pro očistu je zajištěna teplá voda.


REŽIM STRAVOVÁNÍ

Stravování:

Stravování žáků i pracovníků je zajištěno školní jídelnou pod obecním úřadem, vzdálenou od hlavní budovy cca 350 metrů. Pro bezpečnost jsou přijata opatření - přechod žáků do ŠJ a zpět s pedagogickým dozorem.

Provozní doba ŠJ:
- 11:00 - 13:30
- 11:00 - 11:30 - cizí strávníci a výdej do jídlonosičů

Další:
Pro žáky jsou poskytovány hygienické balené mléčné výrobky v rámci akce Školní mléko - pondělí - čtvrtek.


PODMÍNKY POHYBOVÉ VÝCHOVY

Tělocvična:

- 1 pro 30 žáků v II. NP školy

Hřiště:
- fotbalové hřiště, doskočiště, volejbalové hřiště, tenisové hřiště,
- 2 basketbalové, házenkářské hřiště asfaltové, (v zimě bruslení, hokej), antuková běžecká dráha

Režim výuky:
V 1.-9. ročníku dvě hodiny týdně. Mladší ročníky v dopoledních hodinách, starší převážně v odpoledních hodinách. Žáci se převlékají v určených šatnách do sportovní obuvi a oblečení. Pro potřeby očisty zajištěna teplá voda ve sprchách. Žáci 2. - 3. ročníku navštěvují v rámci výuky plavání plaveckou školu (ve dvou bězích 10-lekcí).


PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ VÝCHOVA

Předškolní vzdělávání a výchova je zajišťována ve dvou zařízeních - MŠ Bělotín a odloučeném pracovišti - MŠ Polom. V obou mateřských školách je realizován rámcový vzdělávací program pro mateřské školy a odpovědnost za jeho naplňování nesou vedoucí učitelky MŠ.

Provoz v jednotlivých zařízeních školy a místnostech se řídí přesnými vnitřními řády.


V Bělotíně 8. 9. 2003


Mgr. Tomáš Navrátil
ředitel školy


ZE ŠKOLNÍHO ŽIVOTA I ZÁBAVY:

To, že se v bělotínské škole stále něco děje, jste měli možnost poznat podle množství našich příspěvků v letošním školním roce. Ani jsme vás nestačili o všem informovat. Červnové akce probíhající v rámci Pivních slavností již prezentoval Hranický deník, tak se o nich nebudu zmiňovat. Ostatní vám chci přiblížit formou fotoreportáží (v části Fotogalerie níže). Všechny akce totiž byly zdařilé a stojí za to, aby se o nich vědělo. Ráda bych poděkovala všem svým kolegům za jejich obětavou práci nad rámec svých každodenních školních povinností, bez jejich ochoty a přičinění by nebylo možné tolik akcí pro naše žáky uskutečnit. Přeji jim zasloužené prázdniny.

Jitka Kavalová

 

ID datové schránky právnické osoby:    7zimbdr

KONTAKTNÍ ADRESA:

Základní škola a Mateřská škola Bělotín, p.o.
Mgr. Tomáš Navrátil, ředitel
Bělotín 2
753 64 Bělotín
Česko (CZ)
tel: (+420) 581 612 127
fax: (+420) 581 612 127

Z TISKOVÝCH ZPRÁV A ČLÁNKŮ

UPŘESŇUJÍCÍ ODKAZY

LOKALIZACE

SOUŘADNICE WGS-84:
49.587013889N, 17.802516667E

ukázat na mapě

Hledej další objekty v okruhu do km
DALŠÍ INFORMACE: http://www.zsbelotin.cz

Typ záznamu: Základní škola
AKTUALIZACE: Petr Svoboda (Infomorava.cz) org. 56, 30.03.2017 v 15:25 hodin
Copyright 1998-2021 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
Vyhledávání
  Vyhledávací centrum
Rejstřík oblasti
Databanka akcí
 
Regiony a oblasti ČR
  Turistické regiony ČR
Turistické oblasti ČR
 
ZPRÁVY A AKTUALITY
  Tiskové zprávy
Aktuality
 
Služby pro turisty
  Informační centra
Průvodcovské služby
Tlumočníci a překladatelé
Bankovní služby
Turistický produkt
Sněhové zpravodajství
 
Kalendář akcí oblasti
  Akce pro děti
Kino, divadlo, výstavy
Folklorní akce a festivaly
Turistické akce
Kalendář kongresů, konferencí
Kalendář veletrhů a výstav
 
Folklor a tradice
  Etnografický region
Etnografický subregion
Folklorní sdružení
Folklorní soubory
Folklorní festivaly
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
 
KLUB ČESKYCH TURISTŮ
  Krajská oblast KČT
Odbor KČT
Turistické odznaky a známky
 
Regionální rozvoj
  Regiony a sdružení
Investiční příležitosti
Průmyslové zóny
Nemovitosti na prodej
Průmyslová výroba
Potravinářská výroba